รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมใจ ป้องกันไวรัส COVID-19
รายละเอียด :
วันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้จัดตั้งจุดคัดกรอง โดยจัดเจ้าหน้าที่วัดอุณภูมิของร่างกาย ข้าราชการ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทั่วไป บริเวณจุดทางเข้าอาคารสำนักงานเขต ตามมาตรการของศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำทีมโดย นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง หรือการสังเกตอาการผู้เดินทางมาทำงาน ติดต่อราชการ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-03-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195 page 1 / 195  
 รับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2564 [28-05-2563]
 ข่าว สคบ เรื่องโควิด-19 และประกันภัยโควิด-19 [28-05-2563]
 ข้อมูลและทรัพยากรการศึกษาแบบออนไลน์สำหรับครูและนักเรียน [28-05-2563]
 ขอความร่วมมือสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [28-05-2563]