รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การประชุมการนิเทศบูรณาการ ประจำปี 2563
รายละเอียด :
วันนี้ 11 มีนาคม 2562 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11เป็นประธานในการประชุมการนิเทศบูรณาการ ประจำปี 2563 โดยมี รองผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนแบบบูรณาการของสพม.11 มีความเป็นเอกภาพ บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซำ้ซ้อนในการปฎิบัติงาน ณห้องประชุมธราดล สพม.11
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-03-2563
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195 page 68 / 195  
 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการแข่งขันวงดนตรีเยาวชน [26-08-2563]
 โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม  [26-08-2563]
 โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก สังคมหัวเเข็ง ปี 4 [26-08-2563]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ขอเชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมการวิ่ง Virtual Run  [26-08-2563]