รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
รายละเอียด :
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.11 พร้อมผุ้บริหารสถานศึกษาข้าราชการในสำนักงานเขตฯ ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระหว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่ง เป็นโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนแบบจากต้นทางของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และในตอนบ่าย ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้อำนวยการและครูโรงเรียนบ้านป่าโอน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่รับสัญญาณต้นทางจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนโครงการโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-01-2563
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185 page 1 / 185  
 สื่อประชาสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องจากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร(เจริญ สุวฑฒโน) [02-04-2563]
 สำนักงาน สกสค. สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. [02-04-2563]
 สพม.11จัดการประชุมผ่านระบบ Google Meet  [31-03-2563]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมใจ ป้องกันไวรัส COVID-19 [27-03-2563]