รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2
รายละเอียด :
วันที่ 3 ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ซึ่งผู้ฝึกประสบการณ์ เข้าศึกษาเจาะลึกในกระบวนการทำงาน นวัตกรรม แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ และศึกษารายละเอียด ในกลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มการเงิน สพม.11 โดยมี นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มดังกล่าว ร่วมชี้แจงกระบวนการทำงานและให้ข้อมูล ตอบคำถามในการ ฝึกประสบการณ์ครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-01-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218 page 1 / 218  
 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  [13-08-2563]
 สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (ส.ร.ม.) จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ [11-08-2563]
 การจัดอบรมการพัฒนาวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด [11-08-2563]
 สพฐ.ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง(C4TPlus) [11-08-2563]