รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด :
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.11 เปิดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 รวม 15 วัน โดยมี นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสรณ์ นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานสหวิทยาเขตทั้งสุราษฎร์ธานี และชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มาร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชลธี สพม.11
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-01-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185 page 1 / 185  
 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย [07-04-2563]
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอประชาสัมพันธ์ข่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ [07-04-2563]
 สื่อประชาสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องจากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร(เจริญ สุวฑฒโน) [02-04-2563]
 สำนักงาน สกสค. สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. [02-04-2563]