รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
รายละเอียด :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165 page 1 / 165  
 โครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกรอบ CEFR [29-01-2562]
 วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563  [29-01-2562]
 โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น ๓ [29-01-2562]
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ [29-01-2562]