รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
โครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020)
รายละเอียด :
ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงารปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารีที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150 page 1 / 150  
 การประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมและการต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [06-12-2562]
 วันพ่อแห่งชาติ [06-12-2562]
 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 [02-12-2562]
 โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2562 [02-12-2562]