รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
โครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020)
รายละเอียด :
ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงารปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารีที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185 page 1 / 185  
 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย [07-04-2562]
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอประชาสัมพันธ์ข่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ [07-04-2562]
 สื่อประชาสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องจากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร(เจริญ สุวฑฒโน) [02-04-2562]
 สำนักงาน สกสค. สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. [02-04-2562]