รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและรับทราบสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชุมพร
รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและรับทราบสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชุมพร โดย เวลา ๑0.OO น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร รับทราบปัญหาการจัดการศึกษาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร เวลา ๑๑.00 น.ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนบ้านเขาค่าย เวลา ๑๒.30 น.ตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เวลา ๑๔.00 น.ประธานเปิดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน เวลา ๑๕.00 น.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนศรีวิทยาและรับทราบปัญหา การจัดการศึกษาจากผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพข่าวเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215 page 1 / 215  
 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [06-08-2562]
 การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทย์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 [05-08-2562]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social innovator season 3 [05-08-2562]
 ขอความอนุเประชาสัมพันธ์งานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 [05-08-2562]