รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและรับทราบสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชุมพร
รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและรับทราบสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชุมพร โดย เวลา ๑0.OO น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร รับทราบปัญหาการจัดการศึกษาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร เวลา ๑๑.00 น.ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนบ้านเขาค่าย เวลา ๑๒.30 น.ตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เวลา ๑๔.00 น.ประธานเปิดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน เวลา ๑๕.00 น.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนศรีวิทยาและรับทราบปัญหา การจัดการศึกษาจากผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพข่าวเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162 page 1 / 162  
 เชิญชวนนักเรียนในสังกัด สพฐ.สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา [15-01-2562]
 ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 [15-01-2562]
 กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 [15-01-2562]
 โครงการ School Lab Thailand 2020 [15-01-2562]