รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
ต้อนรับสมาชิกใหม่
รายละเอียด :
ชาว สพม.11 โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมกันต้อนรับสมาชิกใหม่และคณะข้าราชการครูที่มาส่ง นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม จากโรงเรียนเวียงสระ และนายสุวัฒน์ พันธฤทธิ์ จากโรงเรียนสวนศรี จ.ชุมพร เข้ามาร่วมงาน ในกลุ่มนโยบายและแผน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203 page 1 / 203  
 การประชุมปฏิบัติ​การ​ขับเคลื่อน​การบริหาร​คุณภาพ​การศึกษา​สู่​คุณภาพ​ผู้เรียน [08-07-2562]
 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [03-07-2562]
 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ [03-07-2562]
 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น ส่งเสริมการเรียนการสอบธรรมศึกษา [03-07-2562]