รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
รายละเอียด :
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 page 7 / 13  
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [22-05-2562]
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [22-05-2562]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [10-05-2562]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [11-04-2562]