รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
โครงการ Wake Up Media ครั้งที่ 4
รายละเอียด :
ติดตามรายละเอียด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 7 / 8  
 รับสมัครประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว [02-02-2562]
 หนังสือราชการ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560 [01-02-2562]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง) ระดับประเทศ [30-01-2562]
  Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม [25-01-2562]