รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
โครงการ Wake Up Media ครั้งที่ 4
รายละเอียด :
ติดตามรายละเอียด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 5 / 9  
 การจัดทำข้อมูลโรงเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา [02-05-2562]
 การจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียนสังกัด สพม. เขต 11 [02-04-2562]
 ครูผู้ช่วย : ให้ยื่นคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู [27-03-2562]
 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ปี 2562 (รอบสอง)  [13-02-2562]