รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
โครงการ Wake Up Media ครั้งที่ 4
รายละเอียด :
ติดตามรายละเอียด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 3 / 9  
 โครงการ Wake Up Media ครั้งที่ 4 [01-08-2562]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรวิทยาการคำนวณให้แก่ครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [20-07-2562]
 สพฐ.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [19-07-2562]
 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล [03-06-2562]