รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรวิทยาการคำนวณให้แก่ครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
รายละเอียด :
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรวิทยาการคำนวณให้แก่ครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุม สพม.11 โดยมีนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รอง ผอ. สพม.11 เป็นประธานในพิธีเปิด นางสุจินต์ ภิญญานิล ศึกษานิเทศก์ สพม.11 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม วิทยากรให้การอบรมเป็นผู้บริหารและคณะครูในสังกัด สพม.11 มีครูเข้ารับการอบรม 109 คน กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมภาษา Python การประยุกต์การ coding ด้วยบอร์ด microbit และ kidbright
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 ดาวน์โหลดใบประกาศ ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน 2562 [24-10-2562]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [24-10-2562]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 [18-10-2562]
 โครงการค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 [14-10-2562]