รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรวิทยาการคำนวณให้แก่ครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
รายละเอียด :
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรวิทยาการคำนวณให้แก่ครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุม สพม.11 โดยมีนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รอง ผอ. สพม.11 เป็นประธานในพิธีเปิด นางสุจินต์ ภิญญานิล ศึกษานิเทศก์ สพม.11 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม วิทยากรให้การอบรมเป็นผู้บริหารและคณะครูในสังกัด สพม.11 มีครูเข้ารับการอบรม 109 คน กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมภาษา Python การประยุกต์การ coding ด้วยบอร์ด microbit และ kidbright
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 โครงการ Wake Up Media ครั้งที่ 4 [01-08-2562]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรวิทยาการคำนวณให้แก่ครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [20-07-2562]
 สพฐ.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [19-07-2562]
 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล [03-06-2562]