รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
ตอนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด :
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เขตตรวจราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายเรวัติ วงษ์วานิช คณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนกล่าวต้อนรับ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.11 นางวรรณา มณีรัตน์ ผอ. ร.ร. มัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี พร้อมบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139 page 1 / 139  
 โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ [16-10-2562]
 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Onnovative Teachers Leadership Awards 2020 [16-10-2562]
 โครงการ PTT Inspiration 8 [16-10-2562]
 โครงการการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 [16-10-2562]