รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
ตอนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด :
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เขตตรวจราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายเรวัติ วงษ์วานิช คณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนกล่าวต้อนรับ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.11 นางวรรณา มณีรัตน์ ผอ. ร.ร. มัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี พร้อมบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127 page 1 / 127  
 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 [20-08-2562]
 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูใช้วิทยฐานะของเกณฑ์ใหม่ [20-08-2562]
 การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี2562 [20-08-2562]
 การคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562 [20-08-2562]