รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
รายละเอียด :
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 2 / 12  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ [26-07-2562]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [10-07-2562]
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [10-07-2562]
 ประกาศราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน [09-07-2562]