รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายละเอียด :
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 1 / 15  
 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ [15-05-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถและอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [11-05-2562]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนเวียงสระ [13-04-2562]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี [13-04-2562]