รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคารซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียด :
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคารซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [10-09-2562]
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [07-08-2562]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [07-08-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ [26-07-2562]