รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
พิธีมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด :
ด้วยสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายชาติชาย สุทธิกลม นายกสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะกรรมการของสมาคม ได้มามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และมอบอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท จำแนกเป็น ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ระดับละ 100 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท อุปกรณ์การศึกษา เป็นเงิน 500,000 บาท โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวให้การต้อนรับ และ นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139 page 1 / 139  
 โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ [16-10-2562]
 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Onnovative Teachers Leadership Awards 2020 [16-10-2562]
 โครงการ PTT Inspiration 8 [16-10-2562]
 โครงการการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 [16-10-2562]