รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
รายละเอียด :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และผู้อำนวยการสำนักงานเขตในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและต่างจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และคณะครูโรงเรียนในสังกัด ร่วมยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ของนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยได้รับเกียรติจาก นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185 page 1 / 185  
 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย [07-04-2562]
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอประชาสัมพันธ์ข่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ [07-04-2562]
 สื่อประชาสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องจากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร(เจริญ สุวฑฒโน) [02-04-2562]
 สำนักงาน สกสค. สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. [02-04-2562]