รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
พุธเช้าข่าวสพฐ. 21/22-05-2562
รายละเอียด :
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 นำโดย นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมธราดล ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้ทนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่ง สพฐ.ได้แจ้งนโยบายและข่าวสารต่างๆจากสพฐ.ให้สำนักงานเขตพื้นที่รับทราบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111 page 1 / 111  
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [24-06-2562]
 ารแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (WRO2019 : World Robot Olympiad 2019) ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ [24-06-2562]
 การฝึกอบรมลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรม ( ALTC ) [24-06-2562]
 โครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7 [24-06-2562]