รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
พุธเช้าข่าวสพฐ. 21/22-05-2562
รายละเอียด :
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 นำโดย นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมธราดล ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้ทนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่ง สพฐ.ได้แจ้งนโยบายและข่าวสารต่างๆจากสพฐ.ให้สำนักงานเขตพื้นที่รับทราบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136 page 1 / 136  
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [09-10-2562]
 เปิดรับสมัครทุนสัมมนาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ประจำปี 2563 [08-10-2562]
 โครงการเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ Pre-camp ครั้งที่ 12  [08-10-2562]
 การบรรจุและแต่งตั้งครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [07-10-2562]