รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
การติดตามและทดสอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
รายละเอียด :
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 คณะทำงาน นำโดย ศน.สุจินต์ ภิญญานิล และนายศักดา ชินทัตโต (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) ออกติดตามการสอนออกอากาศ โครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มภาคใต้ มีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนต้นทาง และมีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านป่าโอน จังหวัดสงขลา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนปลายทาง โดยมี ผอ.วรรณา มณีรัตน์ พร้อมคณะครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและร่วมทดสอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง กับโรงเรียนต้นทาง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 ดาวน์โหลดใบประกาศ ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน 2562 [24-10-2562]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [24-10-2562]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 [18-10-2562]
 โครงการค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 [14-10-2562]