รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
การจัดทำข้อมูลโรงเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รองผอ.สพม เขต11) เป็นประธานเปิดและชี้แจงครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดชุมพร จำนวน 22 แห่ง ณ โรงแรมมรกตทวิน จังหวัดชุมพร เพื่อจัดทำข้อมูลโรงเรียนสุจริตผ่านระบบ web application สำหรับเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีนายชวกร ชลสิทธิ์ และคณะทำงานเป็นวิทยากรให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดในการกรอกข้อมูลลงระบบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 19 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 โครงการค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 [14-10-2562]
 ประชุมเตรียมความพร้อม ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียนฯ ประจำปี 2562 [11-10-2562]
 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.11 [26-09-2562]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [25-09-2562]