รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
การประชุมปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม.11) เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมรกตทวิน จังหวัดชุมพร โดยมีเป้าหมายรอง ผอ.โรงเรียน/ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดชุมพร 22 แห่ง จำนวน 44 คน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศก์ ดร.ณัฐติกา หอมประกอบ และคณะทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา เพื่อนำสู่ชั้นเรียนต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 20 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 ประชุมเตรียมความพร้อม ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียนฯ ประจำปี 2562 [11-10-2562]
 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.11 [26-09-2562]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [25-09-2562]
 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด(จังหวัดชุมพร) [20-09-2562]