รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
การประชุมปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม.11) เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมรกตทวิน จังหวัดชุมพร โดยมีเป้าหมายรอง ผอ.โรงเรียน/ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดชุมพร 22 แห่ง จำนวน 44 คน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศก์ ดร.ณัฐติกา หอมประกอบ และคณะทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา เพื่อนำสู่ชั้นเรียนต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-05-2562
ประมวลภาพข่าว [ 20 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 ดาวน์โหลดใบประกาศ ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน 2562 [24-10-2562]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [24-10-2562]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 [18-10-2562]
 โครงการค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 [14-10-2562]