รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน
รายละเอียด :
วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้าผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย Green School Camp:ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินการโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียวร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใน ปี 2561 ได้จัดโครงการค่าย Green School Camp:ห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน โดยจัดอบรมครู 5 จุด 5 ภูมิภาคและค่ายนักเรียน 11 จุดตามเขื่อน ต่างๆในภูมิภาค
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-04-2562
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196 page 1 / 196  
 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 [04-06-2562]
 เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ [04-06-2562]
 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ สพม.11 [02-06-2562]
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เครื่องมือ และแนวทางการดำเนินการตอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 [02-06-2562]