รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน
รายละเอียด :
วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้าผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย Green School Camp:ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินการโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียวร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใน ปี 2561 ได้จัดโครงการค่าย Green School Camp:ห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน โดยจัดอบรมครู 5 จุด 5 ภูมิภาคและค่ายนักเรียน 11 จุดตามเขื่อน ต่างๆในภูมิภาค
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-04-2562
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150 page 1 / 150  
 การประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมและการต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [06-12-2562]
 วันพ่อแห่งชาติ [06-12-2562]
 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 [02-12-2562]
 โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2562 [02-12-2562]