รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
รายละเอียด :
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ ให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-03-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184 page 1 / 184  
 สพม.11จัดการประชุมผ่านระบบ Google Meet  [31-03-2562]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมใจ ป้องกันไวรัส COVID-19 [27-03-2562]
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [25-03-2562]
 การส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 [17-03-2562]