รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ปี 2562 (รอบสอง)
รายละเอียด :
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบสอง ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ให้นักเรียนรายงานตัวหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น. เริ่มสอบเวลา 09.00-11.30 น. นักเรียนนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงในวันสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ คือ ดินสอดำ 2B ขึ้นไป ปากกา ยางลบ และน้ำยาลบคำผิดเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 ดาวน์โหลดใบประกาศ ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน 2562 [24-10-2562]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [24-10-2562]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 [18-10-2562]
 โครงการค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 [14-10-2562]