รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
รายละเอียด :
เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 0 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 page 6 / 13  
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สินไตรมาสที่1 [29-05-2562]
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [29-05-2562]
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [22-05-2562]
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [22-05-2562]