รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 1
รายละเอียด :
ด้วย วัดไตรวิทยาราม โรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการช้างเผือก รุ่นที่ 1 รับสมัครนักเรียนชาย ผู้ประสงค์จะบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อบวชเรียน รับตั้งแต่ ม.1 และ ม.4 เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ให้การศึกษา ฟรีทุกอย่าง แก่นักเรียนที่มาเรียน และมีทุนการศึกษาให้จนถึงระดับอุดมศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เฟสบุ๊ค โรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ อ.ทุ่งสง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139 page 1 / 139  
 โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ [16-10-2562]
 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Onnovative Teachers Leadership Awards 2020 [16-10-2562]
 โครงการ PTT Inspiration 8 [16-10-2562]
 โครงการการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 [16-10-2562]