รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 1
รายละเอียด :
ด้วย วัดไตรวิทยาราม โรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการช้างเผือก รุ่นที่ 1 รับสมัครนักเรียนชาย ผู้ประสงค์จะบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อบวชเรียน รับตั้งแต่ ม.1 และ ม.4 เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ให้การศึกษา ฟรีทุกอย่าง แก่นักเรียนที่มาเรียน และมีทุนการศึกษาให้จนถึงระดับอุดมศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เฟสบุ๊ค โรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ อ.ทุ่งสง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196 page 36 / 196  
 กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 [15-01-2562]
 โครงการ School Lab Thailand 2020 [15-01-2562]
 การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 [15-01-2562]
 เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 [15-01-2562]