รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256 page 88 / 256  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสอง ระดับประเทศ [11-02-2562]
 ขอเชิญชวน สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา [07-02-2562]
 นิทรรศการวิชาการ "Open House เปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้ "โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  [06-02-2562]
 เปิดรับสมัครชิงทุน 2021 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปี [04-02-2562]