รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
รายละเอียด :
เกณการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 5 / 12  
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สินไตรมาสที่2 [29-05-2561]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สินไตรมาสที่1 [29-05-2561]
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [29-05-2561]
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [22-05-2561]