รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
รายละเอียด :
เกณการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7 page 5 / 7  
 การประกวดราคาซื้อสื้อการเรียนการสอนฯ(คอมพิวเตอร์พื้นฐาน) [11-10-2561]
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน [10-10-2561]
 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน [17-09-2561]
 ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน [17-09-2561]