รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานครั้งที่ 1
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พร้อมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้มานิเทศ จาก สพฐ. นำโดยท่านกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะศึกษานิเทศก์จาก ศนฐ. ในการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1 ตามนโยบายของ สพฐ.ในการปรับปรุงการนิเทศติดตาม โดยเน้นการบูรณาการใตพื้นที่ใช้เชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความซับซ้อน ไม่เพิ่มภาระงานให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139 page 1 / 139  
 โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ [16-10-2561]
 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Onnovative Teachers Leadership Awards 2020 [16-10-2561]
 โครงการ PTT Inspiration 8 [16-10-2561]
 โครงการการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 [16-10-2561]