รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2561
รายละเอียด :
รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [11-04-2561]
 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ [11-04-2561]
 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างอครุภัณฑ์วิทย์ฯ [09-04-2561]
 ขอบเขตของงาน(TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [04-04-2561]