รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2561
รายละเอียด :
รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 page 6 / 13  
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สินไตรมาสที่2 [29-05-2561]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สินไตรมาสที่1 [29-05-2561]
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [29-05-2561]
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [22-05-2561]