รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6 page 4 / 6  
 การประกวดราคาซื้อรถบริการนักเรียน(รถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์) [11-10-2561]
 การประกวดราคาซื้อสื้อการเรียนการสอนฯ(คอมพิวเตอร์พื้นฐาน) [11-10-2561]
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน [10-10-2561]
 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน [17-09-2561]