รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาซื้อรถบริการนักเรียน(รถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์)
รายละเอียด :
ด้วยโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถบริการนักเรียน (รถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์)จำนวน 1 คัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-10-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 9 / 12  
 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [05-11-2561]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน [17-10-2561]
 การประกวดราคาซื้อรถบริการนักเรียน(รถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์) [11-10-2561]
 การประกวดราคาซื้อสื้อการเรียนการสอนฯ(คอมพิวเตอร์พื้นฐาน) [11-10-2561]