รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาซื้อรถบริการนักเรียน(รถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์)
รายละเอียด :
ด้วยโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถบริการนักเรียน (รถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์)จำนวน 1 คัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-10-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 2 / 12  
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [07-08-2561]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ [26-07-2561]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [10-07-2561]
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [10-07-2561]