รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาซื้อสื้อการเรียนการสอนฯ(คอมพิวเตอร์พื้นฐาน)
รายละเอียด :
ด้วยโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ซื้อสื้อการเรียนการสอนฯ(คอมพิวเตอร์พื้นฐาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-10-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [17-06-2561]
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [17-06-2561]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [13-06-2561]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี [31-05-2561]