รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายละเอียด :
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-10-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [10-05-2561]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [11-04-2561]
 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ [11-04-2561]
 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างอครุภัณฑ์วิทย์ฯ [09-04-2561]