รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : ศูนย์ ฉก.คศ.
การจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายละเอียด :
1. คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับแจ้งเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

2. ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-10-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศูนย์ ฉก.คศ.
  1 page 1 / 1  
 การจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [08-10-2561]
 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ ฉก.คศ สพม.11 [22-05-2561]
 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [18-05-2561]