รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รายละเอียด :
ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จึงขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-09-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196 page 9 / 196  
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามขอประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ป. ตรี [27-04-2561]
 เลื่อนปิดการรับสมัครประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๓ [27-04-2561]
 แนวทางการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) [27-04-2561]
 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี ๒๕๖๓ [27-04-2561]