รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน
รายละเอียด :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-09-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [22-05-2561]
 ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน  [22-05-2561]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [10-05-2561]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  [11-04-2561]