รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561
รายละเอียด :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะชน ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-09-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 page 4 / 11  
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี [31-05-2561]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [31-05-2561]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สินไตรมาสที่2 [29-05-2561]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สินไตรมาสที่1 [29-05-2561]