รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
รับสมัครนักกีฬาโครงการ PTT Inspiration 7th 
รายละเอียด :
ด้วย สถานีวิทยุฯ F.M.99MHz Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) จัดทำโครงการ "PTT Inspiration 7th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ" รับสมัครนักกีฬา โครงการ PTT Inspiration 7th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43 page 1 / 43  
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด [21-08-2561]
 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน [21-08-2561]
 โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 [21-08-2561]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด [21-08-2561]