รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
103 ปี พระราชทานนาม สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด :
29 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11โดย นายวิทูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพร้อมบุคลากรในสำนักงานร่วมวางพานพุ่มดอกกุหลาบถวายราชสักการะในงาน 103 ปี พระราชทานนาม สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148 page 1 / 148  
 โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 [20-11-2561]
 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 [20-11-2561]
 กิจกรรมค่าย Samsung Future Career Boot camp  [20-11-2561]
 การสรรหาบุคคลและนิติบุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 [20-11-2561]