รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
รายละเอียด :
ค่าย Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 7 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 52 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อการ ใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปปรับใช้ใน โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 page 1 / 140  
 การประชุมข้าราชการและ ลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ  [22-10-2561]
  นายชวกร ชลสิทธิ์ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ [21-10-2561]
 โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ [16-10-2561]
 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Onnovative Teachers Leadership Awards 2020 [16-10-2561]