รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
รายละเอียด :
ค่าย Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 7 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 52 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อการ ใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปปรับใช้ใน โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162 page 1 / 162  
 เชิญชวนนักเรียนในสังกัด สพฐ.สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา [15-01-2561]
 ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 [15-01-2561]
 กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 [15-01-2561]
 โครงการ School Lab Thailand 2020 [15-01-2561]