รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยงบทดรองจ่าย ปี 2561 ประจำเดือน
รายละเอียด :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอเปิดเผยงบทดรองจ่าย ปี 2561 ประจำเดือนมิถุนายน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1 page 1 / 1  
 การเปิดเผยงบทดรองจ่าย ปี 2561 ประจำเดือน [06-07-2561]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [07-06-2561]
 เอกสารรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง [07-06-2561]