รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : จัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยงบทดรองจ่าย ปี 2561 ประจำเดือน
รายละเอียด :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอเปิดเผยงบทดรองจ่าย ปี 2561 ประจำเดือนมิถุนายน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ จัดซื้อจัดจ้าง
  1   2   3 page 1 / 3  
 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน [17-09-2561]
 ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียน [17-09-2561]
 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561 [11-09-2561]
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [22-08-2561]