รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2561 
รายละเอียด :
ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2561  โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผุ้แทนชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch  [18-01-2561]
 การมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน [18-01-2561]
 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน [18-01-2561]
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561 [18-01-2561]