รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
โครงการของสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับบุตรหลานทหารผ่านศึกสาธารณรัฐเกาหลี
รายละเอียด :
ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้ดำเนินโครกงารเพื่อตอบแทนให้ทหารผ่านศึกษาเกาหลีชาวไทย ตลอดจนบตร หลาน ของทหารที่เข้าร่วมสงครามเกาหลีผลัดที่ 1 - 6 หรือระหว่างปี พ.ศ.2493 - 2497 สนับสนุนทุนการศึกษา 1 คนต่อทหารผ่านศึก 1 ท่าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29 page 1 / 29  
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินโอนครั้งที่ 2 [23-05-2561]
 หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร [22-05-2561]
 ขอเชิญส่งบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตัดสินมวยสากลสมัครเล่น [22-05-2561]
 โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย  [22-05-2561]